Informace pro tým

Je zapotřebí, aby se každý hráč SK ANAKONDA a pozvaní hosté zaregistrovali na (tymuj.cz). Bude se zde zapisovat docházka na trénynky a také na jednotlivé zápasy MS třídy mužů. Žádáme každého, aby si odškrtnul účast či neúčast vždycky nejpozději do středy 12 hodin a u zápasů alespoň dva dny dopředu - předejdeme zbytečným zmatkům se soupiskou.

Dále byl dán určitý důležitý podnět k chodu našeho týmu, prosím vyjádřete se všchni bez vyjímky (je to umístěno ve zprávách).